Glassbilen

Det här programmet spelar upp melodin från glassbilen när man trycker på knapp A. Testa att ändra tempo!

Namnväljare

Det här programmet börjar med en namnlista. Varje gång man trycker på A knappen visas ett slumpmässigt valt namn, som tas bort från listan. När listan är tom visas ett kryss och ska man trycka på B knappen för att börja om.