Kommentar

Kommentar är en eller flera rad text i programkod som ignoreras av datorn, och är bara där för att underlätta för människor att förstå vad koden gör.

I JavaScript blir all text som står till höger av två snedstreck (//) uppfattad som kommentar. Om man vill ha flera rader av kommentar kan man skriva det mellan /* och */.

// Detta är en rad av kommentars text.

// Man kan ha flera rader.
// Så länge dom börjar med dubbla snedstreck.

/* Detta är flera rader av kommentar.
   Här kan du förklara vad ditt program gör.
   Det är bra för dig själv och andra som 
   ska försöka förstå din kod. */

basic.showNumber(1)
basic.showNumber(2) // Man kan ha kommentar till höger av kod på det här sättet
basic.ShowNumber(3)
Senast ändrad 2017-10-19