Hur programmerar jag micro:bit?

Du programmerar din micro:bit med hjälp av ett program, som kallas för en editor. Det finns flera olika av dom, där man programmerar på olika sätt och i olika programmeringsspråk.

I fallet av micro:bits officiella editorerna är dom gjorda som webbsidor, inte som program som man behöver installera. Gå in på www.microbit.org och tryck på “Let’s code” knappen. På denna sidan hittar du olika editorer. Välj mellan “Javascript Blocks editor” eller “Python editor” och tryck på “Let’s code” knappen bredvid ditt val. Här hittar du också knappar som leder till instruktioner och hjälp.

Välj en editor

Javascript Block editorn är det bästa valet att börja med. Här kan man växla mellan blockprogrammering och textprogrammering. Det finns även en simulator som visar en förhandsvisning av ditt program. Lär dig mer.

Python editon är bra när man är lite bekväm med textprogrammering. Här används programmeringsspråket Python. Lär dig mer.

Nästa steg

När du har skapat ditt första program, med hjälp av en editor, är det dags att testa det på en micro:bit. Lär dig hur man laddar ner kod till en micro:bit.

Senast ändrad 2018-01-20