MakeCode editor (Block & JavaScript)

Med denna editor kan man programmera micro:bit med hjälp av blockprogrammering eller JavaScript kod. Du hittar den på makecode.microbit.org eller via microbit.org. Tryck på New Project (Nytt projekt) för att börja.

Byta språk

När man går in på sidan första gången visas den kanske på engelska. För att byta till svenska trycker man på kugghjulet uppe till höger, och sen Language. Där hittar man flera språk att välja mellan, bland annat svenska.

Arbetsyta

Det stora fältet på höger sidan, där det från början ligger två blåa block (“vid start” och “för alltid”), är vår arbetsyta. Där kommer vi koppla ihop många block för att bygga ett program. Genom att ta tag någonstans i den gråa bakgrund och dra runt kan man flytta hela fältet runt och hitta mer plats.

För att bygga vår program behöver vi mera block. Dom hittar vi menyn i mitten, som består av en lista av olika kategorier med olika färger. När du trycker på en kategori öppnas den och visas många block. Ibland rums inte alla block i skärmen, och då dyker det upp en knapp “mer” under samma kategori namn. Där finns då ännu flera block.

För att använda ett block är det bara att dra den till din arbetsyta och släppa där du vill ha den. Om ett block blir gråmarkerad betyder det att blocket inte är pusslat ihop på rätt sätt, och inte kommer att utföras.

I nedre höger hörna finns knappar för att ångra och göra om, och för att förstora och förminska arbetsytan.

Simulator

På vänster sidan visas en bild på en micro:bit, som är en simulator. Varje gång du ändrar någonting i ditt program startar den om, och visar hur ditt program skulle fungera på en micro:bit. Det går även att trycka på knapparna och simulera andra input, om du använder dom i din kod.

Ladda ner

När du är nöjd och vill testa ditt program på en riktig micro:bit, använder du den stora “ladda ner”-knappen för att få den som en fil. Läs mer här hur man gör.

Byta mellan block och JavaScript

Längst upp i mitten hittar vi två häftiga knappar:”Block” och “JavaScript”. Med dom kan vi byta mellan blockprogrammering och textprogrammering, och din kod kommer att automatiskt översättas.

 

Lär dig ladda ner kod till din micro:bit

Lär dig mer tips om JavaScript Block editorn

Senast ändrad 2020-01-24