Python editorn

Med denna editorn kan man programmera micro:bit i programmeringsspråket Python. Du hittar den på python.microbit.org eller via microbit.org. Tutorials och dokumentation finns på http://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/.

Eftersom denna editor inte är lika lätt att komma igång med än JavaScript Blocks editorn finns det i nuläget ingen exempel till den på denna webbsida. Vi hänvisar till makermovies.se.

Senast ändrad 2017-10-29