Lär dig mer

Sugen på mer? Bra! På denna sidan kan du lära dig massor bakom varje länk. Det är inte viktigt att gå genom det i ordning, men det kan vara så att enklare begrepp hamnar längre upp. Längst ner hittar du olika tecken som man kan möta i JavaScript, med information om vad dom är och gör.

Vanliga begrepp i programmering

Sekvens

Selektion (if-satser)

Villkor och boolesk logik (boolean)

Iteration (loopar)

Variabler och datatyper

Bugg

Kommentar

Funktioner

Listor (arrays)

Block och annat kul

Vid start

För alltid

Knappar

Ljussensor (mäta ljusstyrka)

Temperatur

LED lampor och koordinater

Accelerometern (skaka, luta)

Kompass och magneter

Musik

Radio (trådlös kommunikation)

Pins

Seriell kommunikation

Extern elektronik

Batteri

Lampa & Ledstrip

Ljussensor

Servomotor

Motor

Ljud

Tips & tricks

Allmänna micro:bit tips

JavaScript Block editor tips

Till lärare

Micro:bit classroom funktion

Konstiga tecken

Här hittar du olika tecken som kan dyka upp i JavaScript. Följ länkarna för att upptäcka vad dom betyder.

Kommentar

//
/* */

Villkor

==
!=
>=
<=
&&
||

Parenteser

()
() => {}

Klammerparenteser/måsvingar

{}

Hakparenteser

[]

Operatorer

++
+=
--
-=
*=
/=
%=

Modulo (Rest vid delning)

%
%=
Senast ändrad 2020-03-17