Batteri

Om du vill köra din micro:bit utan USB-sladd kan ett batteri vara en alternativ strömkälla.

Det finns olika sätt att koppla en batteri till micro:bit, varav flera är olika tillbehör. Det går också att koppla en 3 volt strömkälla till 3v(+) och gnd(-) pins.

Tillbehör

Batteripaket med JST-sladd – Länk

Mi:power board – Länk

Senast ändrad 2018-01-22