Kommentar

Kommentar är en eller flera rad text i programkod som ignoreras av datorn, och är bara där för att underlätta för människor att förstå vad koden gör.

I JavaScript blir all text som står till höger av två snedstreck (//) uppfattad som kommentar. Om man vill ha flera rader av kommentar kan man skriva det mellan /* och */.

// Detta är en rad av kommentars text.

// Man kan ha flera rader.
// Så länge dom börjar med dubbla snedstreck.

/* Detta är flera rader av kommentar.
   Här kan du förklara vad ditt program gör.
   Det är bra för dig själv och andra som 
   ska försöka förstå din kod. */

/**
 * Så här kan man också skriva
 * flera rader av kommentar.
 * Det gör precis samma,
 * men är lite lättare att läsa.
 */

basic.showNumber(1)
basic.showNumber(2) // Man kan ha kommentar till höger av kod på det här sättet
basic.ShowNumber(3)

Hur blir det i block?

En rad av kod (som börjar med // ) blir i blockläget kopplat till kodraden som följer efter. Den raden kommer som block få en pratbubbla-ikon. Om man trycker på den visas kommentaren.

En kommentar av flera rader (mellan /* och */ ) blir som en post-it lapp som ligger separat på arbetsytan.

/**
 * Detta är ett program som är gjort för att testa hur man skriver kommentar i kod
 */
// Den här raden visar en text på skärmen
basic.showString("Hello!")
// Här visas ett hjärta
basic.showIcon(IconNames.Heart)
// Här visas en (ganska abstrakt) ko
basic.showIcon(IconNames.Cow)

Länk till koden.

Senast ändrad 2018-12-24