Koordinater

LED lamporna i micro:bit skärmen har x- och y-koordinater. Dom börjar med (0,0) längst upp till vänster.

Varför är det inte samma som i matematik?!

 

Senast ändrad 2017-11-07