Ljud

För att få micro:bit att skapa ljud behövs någon form av högtalare.

En enkel lösning är att koppla en hörlurar sladd till micro:bit med två krokodilklämmor. När du drar ut ett block från Musik-kategorin visas i simulatorn hur du kopplar sladdarna.

Tillbehör

Andra sätt är med hjälp av olika tillbehör:

Audio-sladd med krokodilklämmor – Länk

Mi:power board (har en inbyggd buzzer) – länk

Senast ändrad 2018-01-22