Micro:bit classroom-funktion

Classroom är en funktion för lärare som gör det lätt att dela kod till elever, följa hur de jobbar med sin kod i realtid, och samla in elevernas resultat.

Classroom är nytt och fortfarande i beta-läge. Det betyder att hur den ser ut och fungerar kan ändras. Till exempel finns den just nu bara på Engelska.

Hur gör man som lärare

Gå in på https://classroom.microbit.org/ Under Set up your classroom, fyll i ett namn. Du kan se det som ett namn på en lektion. Välj vilken editor du vill använda; MakeCode (block & javascript) eller Python. I detta exempel utgår jag från MakeCode-editorn. Sen bocka av (inaktivera) Use temporary local storage om du använder din egen dator. Om du använder en publik dator vill du möjligen inte ha detta avbockat. Tryck på Launch classroom för att starta.

Översikt av din classroom

Flikarna som finns uppe i höger hörn.

Nu kommer du in i din lektionssida. Uppe i högra hörnet ser du fem knappar som är som olika flikar. Den första, Instructions (Instruktioner) förklarar hur man använder varje flik. I Editor kan du förbereda kod som eleverna kommer få som utgångsläge när dom kommer in. Du kan även skapa ny kod senare och dela den med vissa eller alla elever. Under Dashboard hittar du informationen som eleverna behöver för att koppla upp sig till din lektion. Där ser du också en lista över vilka elever som kommit in. Fliken Student code (Elevens kod) ger dig möjlighet att se varje elevs kod i realtid medan de jobbar med den. Under Save classroom kan du spara läget på din lektion, för att senare fortsätta med den.

1. Förbered din kod

Klicka på fliken Editor. Nu får du upp din editor. I detta exempel ska vi ge eleverna uppgiften att få micro:biten att visa elevens namn när knapp A trycks. För att underlätta kan vi ge dom lite kod att utgå ifrån. Vi slänger bort on start-blocket. Från Input drar vi in on button A pressed. Från basic tar vi show string, men den lägger vi bredvid istället för att sätta ihop den.

Nu har vi skapat ett bra startläge för eleverna. Tryck på knappen Share code with students uppe till höger. Då kommer eleverna få denna kod när dom kommer in.

2. Bjud in elever

Gå till fliken Dashboard. Där ser du instruktioner och informationen för att kunna koppla upp sig som elev till din lektion. Du kan testa detta och låtsas vara en elev. Men använd då antingen en webbläsareflik i inkognito/privat läge, eller en annan webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, Edge) eller annan dator. Om du kopplar upp dig som elev med samma webbläsare som du har skapat din lektion i kan det bli konstiga effekter.

Dina elever ska gå in på microbit.org/join. Där fyller dom in den lite knasiga classroom namn som består av en färg, ett djur, ett transportmedel och ett objekt. Sen fyller dom in pinkoden och trycker på continue. Då ska dom fylla i sitt namn.

Eleven kommer nu till sin egen MakeCode editor som är laddad med koden som vi har förbered i förra steget. I din dashboard, under classroom joining details (vilka går att minimera när dom inte behövs längre), ser du en lista över vilka elever som är ansluten.

3. Följ dina elever

Under fliken Student code kan du välja en elev för att se hens kod och hur den förändras i realtid. Du kan även välja att skicka en elevs kod till en eller flera andra elever med knappen Share code with students. Du kan även gå till Editor-fliken, skapa någon egen kod, och dela den med en eller flera elever.

Eleven har en knapp I’ve finished i sin editor för att skicka in sin kod när hen är färdig med uppgiften. Då fylls även in hur eleven känner sig genom att välja en av fem emoji.

Under Dashboard och Student code kan du följa vilka elever har skickat in sin kod och hur dom kände.

4. Pausa eller avsluta lektionen

Om du behöver pausa din lektion och vill fortsätta den igen senare, kan du ladda ner en fil som innehåller all information inklusive kod som varje elev har skapat. Byt till fliken Save classroom och tryck på Download classroom html file. Spara den filen på din dator eller annan bra plats.

Efter att du har laddat ner html filen, eller i det fall att du vill avsluta lektionen och är säker att du inte vill ha kvar något, kan du trycka på End session för att avsluta lektionen. Ingen data kommer sparas online.

5. Fortsätta en sparad lektion

För att fortsätta en pausad lektion, öppna filen som du sparade. Tryck på Resume classroom session. Nu kan du bjuda in elever igen. Tänk på att classroom name och pinkod nu har ändrats. Du hittar dom under Dashboard. För att eleven ska kunna fortsätta med sin kod ska den använda samma namn som förra gången.

Senast ändrad 2020-03-19