Modulo

Modulo operatorn finns som block “resten av 0 / 0” och i JavaScript som % tecken. Denna operation ger som resultat resten vid division av två tal.

basic.showNumber(2 % 5) // resultat blir 2
basic.showNumber(5 % 5) // resultat blir 0
basic.showNumber(7 % 5) // resultat blir 2
basic.showNumber(-2 % 5) // resultat blir -2
Senast ändrad 2018-12-08