Motor

För att styra motorer med en micro:bit behövs extern elektronik för att klara av den starka strömmen.

Tillbehör

Motor board – Länk

Moto:bit – Länk

Senast ändrad 2018-01-22