Operatorer

Det finns olika matematiska operatorer som kan användas i JavaScript. Några av dom finns även i förkortade former.

När man vill ändra på värdet i en variabel, till exempel öka den, är det standard sättet att skriva det så här:

a = a + 1

Men eftersom det är något som används ganska ofta, och programmerare gillar att minska ner kod, finns det en förkortad version som gör precis samma och ser ut så här

a += 1

Sen är det att specifikt “öka med 1” är den som är så vanlig att den har en ännu kortare version:
a++

Samma stämmer även till minskning. Följande tre varianter gör alla precis samma:
a = a - 1
a -= 1
a--

Mönstret fortsätter med multiplikation, delning och modulo, förutom att det finns ingen superkort version av multiplikation eller delning med 1 (dom skulle inte vara så användbart).

a = a * 2
a *= 2

a = a / 2
a /= 2

a = a % 2
a %= 2

Senast ändrad 2017-12-30