Sekvens

Ordet sekvens betyder att instruktioner som vi ger till datorn kommer utföras i tur och ordning, steg för steg.

Man kan tänka sig att datorer är ganska dumma. Vi behöver berätta för dom väldigt tydligt vad dom ska göra, steg för steg. Och dom kan bara göra en sak i taget. Så dom gör det vi säger, i sekvens.

Till exempel i följande program utförs dom block som ligger inom “vid start” steg för steg, börjande med den längst upp. Så resultatet blir att micro:bit räknar ner “3”, “2”, “1”, “Go!”.

basic.showNumber(3)
basic.showNumber(2)
basic.showNumber(1)
basic.showString("Go!")

Länk till koden.

Senast ändrad 2018-12-09