Vid start

Alla block som ligger i “vid start”-blocket kommer köras direkt i början när micro:bitten startar, i tur och ordning, en i taget, en gång. Efter det fortsätter “för alltid”-blocket.

basic.showNumber(1)
basic.showNumber(2)
basic.showNumber(3)
basic.forever(() => {
    basic.showIcon(IconNames.Heart)
    basic.showIcon(IconNames.Square)
    basic.showIcon(IconNames.Cow)
})

Länk till koden.

Här ser vi ett exempel som först visar siffran ett, sen två, sen tre. Då har den gått genom allt i “vid start”. Då börjar “för alltid”-blocket, som visar ett hjärta, sen en fyrkant och till sist en (abstrakt) ko. Efter det börjar “för alltid”-blocket om igen med att visa ett hjärta, och så vidare i all evighet tills micro:bit inte får ström längre.

Hur ser det ut i JavaScript

När man byter från block till JavaScriptläge märker man att det inte finns “vid start” i textkoden. All kod som finns i “vid start”-blocket hamnar istället längst upp som vanliga rader kod.

basic.showString("Borjan")
basic.forever(() => {
    basic.showString("Upprepa")
    basic.showString("Hela tiden")
})

Länk till koden.

Om du saknar blocket

Ifall man har tagit bort sitt “vid start”-block kan man hämta en ny i Grundläggande kategorin. Men se till att inte ha fler en en, för det funkar inte.

Senast ändrad 2018-12-24