Plotta en genomsnittligt graf

Detta projekt är ett exempel på hur man kan visa sensordata i realtid som en graf, och även hur det kan bli mer stabilt med genomsnittliga värden.  Projektet är lite mer avancerat, mer resultatet är värt det. Ladda ner Arduino IDE För ett enkelt sätt att rita grafer ska vi använda Arduino mjukvaran. Följ denna […]