Teleportera ankor!

I detta projekt ska vi teleportera ankor och andra djur mellan olika micro:bits! Framtiden är nu. Skicka en anka

Namnväljare

Det här programmet börjar med en namnlista. Varje gång man trycker på A knappen visas ett slumpmässigt valt namn, som tas bort från listan. När listan är tom visas ett kryss och ska man trycka på B knappen för att börja om.