Teleportera ankor!

I detta projekt ska vi teleportera ankor och andra djur mellan olika micro:bits! Framtiden är nu. Skicka en anka