För alltid

Alla block som ligger i “för alltid”-blocket kommer köras efter att “vid start”-blocket är färdigt, i tur och ordning, en i taget, och upprepas i all evighet.

basic.forever(() => {
    basic.showString("Upprepa")
    basic.showString("Hela tiden")
})
basic.showString("Borjan")

Länk till koden.

Hur ser det ut i JavaScript

När vi byter från block till JavaScript läge “för alltid”-blocket översatt till raden:

basic.forever( () => { } )

Alla block som fanns inom “för alltid”-blocket blir översatt till kod som hamnar mellan måsvingarna ( {} ). Detta kan blir hur många rader som helst. Alla dessa rader kod har fått fyra mellanslag i början. Det gör att det är lättare att se för oss människor vad som finns inne i “för alltid”-loopen(forever).

Om du saknar blocket

Ifall man har tagit bort sitt “för alltid”-block kan man hämta en ny i Grundläggande kategorin. Det går att ha flera “för alltid”-block, men det kan leda till en förvirrande kod eftersom båda loopar försöker köra samtidigt.

Senast ändrad 2017-10-26